Byggeriet startede 2004 på molen Pier 2 i det gamle DSB færgeleje, hvor jernbanefærgerne lå, og som blev til overs, da Storebæltbroen var færdigbygget.

Hele området blev overdraget til Korsør kommune, der videresolgte færgeområdet til MTH entreprenører.

Med Henning Christoffersen, DB Partner, som bygherre byggedes Ejendommen Pier 2 med opgangene Strandvej 15, 17 og 19 i 5 etager, i alt 30 boliger.

Det viste sig svært at få solgt ejerlejlighederne. Opgangene 15 og 17 overgik derfor til anden mægler og blev solgt som andelslejligheder.

Byggeriet blev færdiggjort i 2005 og de første beboere flyttede ind 1.juli 2005.

Ejerforeningen Pier2 (kaldet EF) havde stiftende generalforsamling september 2004.
Foreningen består af 11 medlemmer, 10 ejerlejligheder i opgang 19 og én andelsforening (kaldet AB) med 20 andelshavere  i de resterende opgange.

 

 

 

 

Film af byggeriet her

Litteratur ref.